IKPIR: Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Kontakt | Prijava
IKPIR: Uvodna stran Ljubljana,  

 

Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo

The Institute of Structural Engineering, Earthquake Engineering and Construction IT (IKPIR) is a part of the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University in Ljubljana in Slovenia. With a full time staff of about twenty it is the largest unit at the Faculty. The Institute is involved in teaching, consulting, research and software development related to non-linear numerical analysis, earthquake engineering, computer aided design of structures and construction information technology.

Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo ( IKPIR) je del Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Z okrog dvajsetimi redno zaposlenimi sodelavci je največja pedagoško raziskovalna enota Fakultete. Na Inštitutu se ukvarjamo s pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo v zvezi z nelinearno numerično analizo, računalniško podprtim načrtovanjem konstrukcij, potresnim inženirstvom in gradbeno informatiko.

About IKPIR:

O IKPIR:

Addresses:

Mail: IKPIR-FGG, Jamova 2, P.O.B. 3422,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
Tel.: +386-1-4768-602
Fax.:+386-1-4250-693
Email: info@ikpir.fgg.uni-lj.si

Naslovi:

Pošta: IKPIR-FGG, Jamova 2, pp. 3422,
1000 Ljubljana,Slovenija.
Tel.: (01)-4768-602
Fax.:(01)-4250-693
Email: info@ikpir.fgg.uni-lj.si

 (c) 2008 UL FGG, IKPIR. All rights reserved.
-->